Wonderolie?
Paard van Troje?
een handig instrument!
Straatje leggen
Straatje leggen
Straatje leggen

Straatje leggen: het e.i. als management-instrument

Wanneer je wel eens zelf een straatje hebt gelegd weet je dat een foutje van 5 cm aan het begin, als je het niet op tijd corrigeert, aan het einde uitvergroot kan zijn tot een afwijking van 5 meter. Dat kan een interessante, onverwachte uitkomst zijn, maar wanneer je het straatje wil laten aansluiten op een bepaald punt; een poort, een terras, dan is een afwijking van 5 meter niet wenselijk.
Aan het begin van het straatje-leggen kan je ervoor kiezen om gewoon maar te beginnen en dan tijdens het leggen steeds pragmatisch de uitdagingen die je tegenkomt oplossen. Dat kan, maar het gevaar bestaat dat je vooral aan het probleemoplossen bent (een kuil hier, een bobbel daar, om- of over de boomwortel) in plaats van overzicht te behouden over het proces. Slimmer is het om aan het begin voldoende aandacht en tijd te besteden aan het opzetten van het traject: ontwerpen, plannen, gereedschappen kiezen, stenen tellen, egaliseren, meten. Kortom, de voorwaarden scheppen voor het leggen van het straatje zoals gewenst.

In de praktijk zal men ongetwijfeld alsnog onvoorziene problemen het hoofd moeten bieden, maar doordat het begin goed is gelegd, kan men de punten waarop het scheef gaat makkelijker identificeren en tijdig corrigeren.

Wanneer je een project als het te leggen straatje ziet, dan kan het e.i. helpen die eerste centimeters uit te zetten, grip te houden op het proces, en tijdens het proces pragmatische beslissingen te toetsen aan de beoogde uitkomsten.