Wonderolie?
Paard van Troje?
een handig instrument!
Straatje leggen

de Dynamiekmeter:

wanneer je een steen in een vijver gooit ontstaan er om het inslagpunt uitdijende ringen. Wanneer je ge´nteresseerd bent in het effect van de inslag, kan je deze ringen volgen. Maar om echt het effect van de inslag te kunnen duiden is het van belang ook de context van de worp te kennen: wat voor soort steen wordt er in het water gegooid (een kiezeltje geeft een ander effect dan een zwerfkei), wie gooit de steen en waarom (doelbewust, achteloos?) in wat voor een soort water wordt de steen geworpen (ringen in een stilstaand water zijn zichtbaarder dan ringen in golvend water, een steen in een vijver heeft een breder effect dan een steen in een afwasteiltje).

Door het betrekken van de context en de beweging die er aan vooraf gaat, beoogt de dynamiekmeter een realistisch en genuanceerd beeld te geven van de impact van een culturele interventie.